SC Morača - Vip salon

SC Morača – Vip salon2018-11-12T16:59:22+00:00

Project Description

Podaci o projektu

SC Morača – Vip salon

Godina: 2018

Investitor:KK “BUDUĆNOST VOLI”

Površina: 536m2

Obim posla: PROJEKAT PRIVREMENOG MONTAŽNOG OBJEKTA

EnglishMontenegrin