Project Description

Podaci o projektu

Palata

Godina: 2017

Investitor:„Fab Live” d.o.o., Podgorica

Površina: 17646m2

Obim posla: IDEJNO RJEŠENJE